Leder samfunn og gaver

Kristin Vitsø Bjørnstad er ansatt som Leder for samfunn og gaver i Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse.

Pressemelding 8. mars 2017
 

Kristin Vitsø Bjørnstad fra Ottestad er ansatt som Leder for samfunn og gaver i Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Hun kommer fra stillingen som Direktør for Kommunikasjon og HR i Moelven Industrier ASA. 

Vitsø Bjørnstad er utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har i tillegg en MBA i Strategi. Hun kommer fra Moelven Industrier, hvor hun begynte i 2006. Der har hun hatt konsernansvar for HR-området og kommunikasjon, blant annet merkevare og sponsing. Vitsø Bjørnstad har bred erfaring fra privat næringsliv, offentlig forvaltning og ulike styreverv.

-   Jeg er svært glad for at Kristin har takket ja til å lede samfunns- og gaveområdet i stiftelsen, sier direktør Tore-Anstein Dobloug i Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsen skal forvalte store verdier til beste for Hedmarkssamfunnet, og Kristins kompetanse og personlige egenskaper er ideelle for denne oppgaven, sier han.

I tillegg til å videreføre gavevirksomheten til Sparebanken Hedmark, skal stiftelsen dele ut betydelige gaver til allmennyttige formål innenfor kunnskap, innovasjon og vekst i Hedmark.

-   Kristin får en sentral rolle i utviklingen av gaveområdet til stiftelsen, og jeg ser virkelig frem til å få henne med på laget, sier Dobloug.

 

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse – hovedeier i Sparebanken Hedmark 

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse er den nest største bankstiftelsen i Norge etter Sparebankstiftelsen DNB. Stiftelsen eier 75 prosent av egenkapitalbevisene i Sparebanken Hedmark. Stiftelsen skal være en langsiktig hovedeier i Sparebanken Hedmark og gi gaver til allmennyttige formål i Hedmark.

Stiftelsen eier i dag egenkapitalbevis til en bokført verdi på omkring 6 milliarder kroner. Sparebanken Hedmark planlegger å bli børsnotert i 2017, og stiftelsen planlegger i forbindelse med børsnoteringen å selge egenkapitalbevis for omkring 1,5 milliarder kroner. Stiftelsen skal alltid eie
minst 50 prosent av egenkapitalbevisene i Sparebanken Hedmark.

Stiftelsen vil som hovedeier i Sparebanken Hedmark motta betydelig beløp i årlig utbytte fra banken. Deler av dette skal deles ut som gaver til
allmennyttige formål i Hedmark innenfor områdene barn og idrett, kultur, kunnskap og næringsutvikling. Stiftelsens visjon er «For Hedmark».

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse er en selveiende stiftelse. Stiftelsen skal styres av kunder i Sparebanken Hedmark bosatt i fylket. Stiftelsens hovedkontor er i Hamar.

 

For mer informasjon:
Direktør Tore Anstein Dobloug, tlf. 480 93 175