Økonomi


Regnskap for 2016

Stiftelsen ble etablert november 2015, og 2016 var preget av at Stiftelsen var i en etableringsfase. Årsresultatet ble et underskudd på NOK 2.094.426. Balansen viste en egenkapital på NOK 3.986.503.992. 

Se fullstendig årsregnskap for 2016