Om stiftelsen

Stiftelsens formål

Stiftelsens skal forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og utøve et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Østlandet.

Kapital og eierskap

Stiftelsens skal være en langsiktig eier i SpareBank 1 Østlandet med minst 50 prosent  eierandel.

Utdeling av gaver

Stiftelsen skal dele ut gaver til allmennyttige formål fra deler av utbyttet den mottar fra SpareBank 1 Østlandet.


Kursutvikling SpareBank 1 Østlandet

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse er største eier i SpareBank 1 Østlandet. Her kan du følge kursutviklingen for bankens egenkapitalbevis.