Gaver


Gaver til allmennyttige formål

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse kan disponere deler av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner dele ut gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere Sparebanken Hedmark.


Søknader

I 2018 vil det bli to søknadsrunder, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Dette vil bli nærmere annonsert på våre nye websider som er under utarbeidelse.


Mer om gavetildelinger

Stiftelsen skal støtte prosjekter og tiltak som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn. Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats. Målet er økt bolyst, større stolthet, mer kunnskap og styrket nyskapning.

Prioriterte områder er:

  • Barn og unge
  • Kultur og samfunn
  • Kompetanse
  • Innovasjon og næringsutvikling

Som allmennyttig stiftelse skal vi gi gaver til gode formål uten noen gjenytelse.

Vi stiller strenge krav til at formålet er godt og allmennyttig.

Stiftelsen kunngjør sine gavetildelinger, men begrunner ikke avslag.


Gavetildeling 1. halvår 2017

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse har tildelt gaver i forbindelse med utlysningen våren 2017. Det er tildelt tilsammen 15,135 millioner kroner til ulike lag og foreninger.

Vårens gavemottakere finner du her 

Noen av gavetildelingene er basert på nærmere angitte forutsetninger om fullfinansiering, ferdigstillelse m.m. Enkelte mottatte søknader vil bli behandlet i annet halvår 2017.